Radiostyrda maskiner
I tjugusex år har Tore Lindqvist drivit sitt företag ATL-Maskin som bygger om maskiner till borriggföretag som Atlas Copco och påbyggare som behöver radiostyrning till sina objekt. Borriggar är exempel på arbetsredskap som når högre kapacitet och effektiviserat användande med hjälp av ATL-Maskin.
- Vi bygger om el och hydraulik så att maskinerna blir radiostyrda, säger Tore som tror att branschen ännu är i sin linda och kommer att växa ordentligt framöver.
- De sista två åren har vi ökat från två till fem anställda, konstaterar han.

För ett och ett halvt år sedan startade Tore tillsammans med sin måg sitt andra företag, Hydroscan, som förser framförallt åkare, industrier och hantverkare med slang.
- Vi levererar slangadaptrar, hydraulikadaptrar och slang till alla som behöver, säger Tore.

ATL-Maskin

Bransch:
El

Telefon: 070-3784237
Fax: 0660-256250


Email:
atltore@gmail.com

Adress:
ATL-Maskin
Skortsedsv. 2
89151 Örnsköldsvik

| 13 SENASTE FÖRETAGEN